FOND MALÝCH PROJEKTOV

  • Kysucká hvezdáreň
  • a
    Hvězdárna Valašské Meziříčí
    prinášajú

V objatí atmosféry

Logo projektu v objatí atmosféry

Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce partnerov pri príprave a realizácii popularizačných, vzdelávacích kultúrnych programov pre návštevníkov hvezdární a zlepšenie technických a technologických prostriedkov s cieľom zatraktívniť priestory, modernizovať a rozšíriť ponuku programov pre verejnosť. .

Je zameraný na rozvoj a zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu a rozvoj poznatkového cestovného ruchu v špecifickej oblasti- v astroturistike.
Ústredným motívom je atmosféra Zeme a javy v nej sa odohrávajúce